Умови пересилання / Антишахрайська політика

Умови пересилання / Антишахрайська політика

− International forwarding group Inc не співпрацює та не надає послуг особам, які прямо або побічно пов'язані з фінансуванням та підтримкою тероризму, виготовленням атомної, хімічної, біологічної зброї або військових програм, зазначених у регуляції експортної адміністрації США, (15 C.F.R. part 744). International forwarding group LLC не надає сервіс особам, які знаходяться у чорному списку департаменту торгівлі США ((1) Denied Persons List, Entity List of proliferation concern, or Unverified List; (2) the US State Department Debarred Parties List; or (3) the List of Specially Designated Nationals maintained by the US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control).

− International forwarding group LLC не транспортує та не доставляє товари, для яких потрібна експортна ліцензія.

− Клієнти International forwarding group LLC несуть відповідальність і гарантують їх відповідність з усіма законами і правилами, включаючи закони і регуляції експорту та імпорту країн, які беруть участь в процесі доставки їх товарів. Відповідальність управлінського персоналу охоплює в собі визначення і відповідність з усіма експортними / імпортними регуляціями і вимогами ліцензії, не тільки з боку департаменту торгівлі США, Державного департаменту США, Митного і прикордонного департаменту США, Казначейства США і з будь-якими вимогами на імпорт / ліцензування країн призначення.

− Клієнти International forwarding group LLC несуть відповідальність і гарантують свою відповідність з усіма законами і правилами, включаючи закони і регуляції експорту та імпорту країн, які беруть участь в процесі доставки товарів. Відповідальність управлінського персоналу складається з визначень та відповідностей усім експортними / імпортними регуляціям і вимогам ліцензій, не тільки з боку департаменту торгівлі США, Державного департаменту США, Митного і прикордонного департаменту США, Фінансового департаменту США, а і з будь-якими вимогами на імпорт / ліцензування інших країн.

− Департамент торгівлі і державний департамент надають перелік товарів, які потребують експортної ліцензії. Для більш детальної інформації перейдіть за посиланням https://www.export.gov/article?id=Export-Regulations.

− Для того, щоб з'ясувати, чи потрібна експортна ліцензія від департаменту торгівлі в конкретному випадку, потрібно визначити наявність спеціального номеру експортної класифікації (ECCN) товару, який необхідно експортувати. ECCN - це буквено-цифровий код, наприклад 3A001, який описує товар і визначає вимоги ліцензування. Всю інформацію про коди ECCN можна знайти за посиланням: Commerce Control List (CCL) "http://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/commerce-control-list-ccl

− International forwarding group не вказує/змінює вартість товарів, що перевозяться. Повну відповідальність за вказану вартість товару несе клієнт. Якщо International forwarding group має сумніви щодо вартості товару(перевищує $2500), то залишає право вказати коректну вартість товару, згідно інвойсу, попередивши клієнта.

Боротьба з шахрайством

− International forwarding group LLC працює над тим, щоб запобігти шахрайству з кредитними картками, та закриває будь-які рахунки клієнтів, що беруть участь в такій діяльності. Якщо така особа визначена, - товар буде повернено продавцеві, а дані надані до відповідних органів для проведення розслідування. Для забезпечення від шахрайства ми можемо вимагати копій посвідчень особи. Клієнти International forwarding group LLC виключно несуть відповідальність за надання точної інформації, яка вимагається згідно з законодавством і правилами Сполучених Штатів, в тому числі інформацію про вартість та перелік товару.

− Цивільні або кримінальні санкції можуть бути накладені урядом США за неправдиві або шахрайські заяви щодо цієї інформації.

− International forwarding group LLC не перевозить заборонених до пересилання предметів: зброю, наркотики, психотропні або вибухонебезпечні, легкозаймисті чи інші небезпечні речовини, не дозволені «Всесвітньою Поштовою Конвенцією» і національними законодавствами країн подання та конкретної країни призначення. Недотримання правил з відправлення посилок може стати причиною притягнення винних до кримінальної або адміністративної відповідальності як в країні відправлення так і в країні отримання.

Найменування товарів, експорт яких контролюється Держдепартаментом США, можна подивитись на сайті:

Заборонено відправляти у посилках:

 • зброю вогнепальну, сигнальну, пневматичну, газову, боєприпаси, холодну (включаючи метальну), електрошокові пристрої і іскрові розрядники, а також частини цієї зброї;
 • комплектуючі та аксесуари для зброї;
 • наркотики та наркотичні засоби будь-якого походження, психотропні речовини;
 • радіоактивні речовини;
 • порох, вибухові, їдкі, легкозаймисті та інші небезпечні речовини;
 • ліки, харчові добавки, вітаміни;
 • тварини і рослини;
 • насіння;
 • продукти харчування, алкогольні напої, сигарети, тютюн, товари з вмістом нікотину;
 • людські останки і органи;
 • антикваріат;
 • ювелірні вироби, дорогоцінні метали та камені;
 • твори мистецтва;
 • гроші та грошові документи в будь-якій формі: платіжні доручення, чеки, ваучери, цінні папери, облігації, купони, акції, кредитні картки;
 • поштові марки;
 • вироби та видання непристойного характеру та змісту, порнографія в будь-яких видах;
 • радіотелефони.
 • предмети, заборонені до перевезення всесвітньою асоціацією транспорту;
 • предмети, які за своїм характером або упаковкою можуть представляти небезпеку для працівників, які переміщують посилки, бруднити або псувати інші відправлення та обладнання.

Додаткові обмеження для вкладень в авіапосилках:

 • бенгальські вогні та феєрверки;
 • гази в будь-якій упаковці, перцевий і сльозоточиві гази в тому числі;
 • горючі рідини, парфуми, одеколони, лаки для нігтів і т.д.;
 • будь-яке паливо та порожні ємності від нього;
 • лакофарбові вироби, будь-які фарби і розчинники до них;
 • радіоактивні матеріали;
 • антикорозійні речовини;
 • очищувачі труб;
 • речовини, багаті киснем;
 • ємності з аерозолями;
 • балони для підводного плавання;
 • ємкості для пропану;
 • СО2 ємності;
 • зброю і боєприпаси;
 • порох;
 • сухий лід;
 • інструмент, що працює на паливі;
 • запальнички та заправки до них;
 • сірники;
 • акумулятори, блоки живлення, батарейки;
 • спирт, речовини, парфумерію, лаки для нігтів і волосся;
 • алкогольні напої;
 • авто амортизатори, інші запчастини б/у або з присутністю мастильних рідин і матеріалів.

Compliance / Anti Fraud Policy

− International Forwarding group LLC will not provide service to any person or entity that is directly or indirectly involved in the financing, commission or support of terrorist activities or in the development or production of nuclear, chemical, biological weapons or in missile technology programs as specified in the U.S. Export Administration Regulations (15 C.F.R. part 744). International forwarding group LLC will not provide service to persons and/or entities identified on: (1) the U.S. Department of Commerce Denied Persons List, Entity List of proliferation concern, or Unverified List; (2) the U.S. State Department Debarred Parties List; or (3) the List of Specially Designated Nationals maintained by the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control.

− Customer of International forwarding group is responsible for and warrants his/her compliance with all applicable laws, rules and regulations, including, but not limited to, the import and export laws and government regulations of any country to, from, through or over which the Member's shipment may be carried. This responsibility includes determining and meeting any and all applicable import and export obligations and license requirements, including those of the U.S. Department of Commerce, U.S. Department of State, U.S. Customs and Border Protection, U.S. Department of Treasury, and any and all import obligations or license requirements of the destination country.

− The Department of Commerce and The Department of State provide the list of article which require an export license. Please, follow the following link for detail information https://www.export.gov/article?id=Export-Regulations

− "A key in determining whether an export license is needed from the Department of Commerce is knowing whether the item you intend to export has a specific Export Control Classification Number (ECCN). The ECCN is an alpha-numeric code, e.g., 3A001, that describes the item and indicates licensing requirements. All ECCNs are listed in the Commerce Control List (CCL)" http://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/commerce-control-list-ccl

− International forwarding group does not indicate/change values of shipped items. The whole responsibility of indicating the correct price is upon client. If international forwarding group doubts that the price of an item may be higher than $2500 and client did not show the correct value, company leaves right to correct the price and inform client about it.

Fraud Prevention

International forwarding group LLC will use reasonable best efforts to prevent any fraudulent use of International forwarding group LLC service. International forwarding group LLC works diligently to prevent credit card fraud and cancels any accounts engaged in such activity and returns the merchandise to the merchant. International forwarding group LLC requires documentation to ensure against fraud, such as requiring copies of identification and credit cards. International forwarding group LLC customers are solely liable for accurately providing all information required by United States' laws and regulations, including information on the value or export classification of merchandise, and for maintaining all records as required under law. Civil or criminal penalties may be imposed by the U.S. Government for making false or fraudulent statements with respect to this information.

Prohibited Items

International forwarding group LLC will not ship the following prohibited items in international packages:

 • Firearms, signal guns, air guns, gas arms, ammunition, cold steel arms (including throwing weapons), electric shock devices and spark gaps, as well as parts of those weapons;
 • Weapon Parts & Accessories;
 • Narcotics of any origin, psychotropic substances;
 • Radioactive substances;
 • Gunpowder, explosive, corrosive, flammable and other hazardous substances;
 • Drugs, food supplements, vitamins;
 • Animals and plants;
 • Seed;
 • Food, alcoholic beverages, cigarettes, tobacco, nicotine;
 • Human remains and organs;
 • Antiques;
 • Jewellery, precious metals and stones;
 • Works of art;
 • Cash and cash instruments in any form: money orders, checks, vouchers, securities, bonds, coupons, promotions, credit cards;
 • Postage stamps;
 • Products and publication of obscene content, pornography of any kind;
 • Items prohibited by the World Association of Transport.
 • Items which require export licensing by the State Department or Commerce Department must be accompanied by a license
 • Items that may pose a risk to workers, transporting parcels, soil or damage other items and equipment by their nature or packaging.

Additional restrictions for packages shipped on airplanes:

 • Bengal lights and fireworks
 • Gases in any package, including pepper and tear gases;
 • Flammable liquids, perfumes, colognes, nail polishes, etc.;
 • Any fuel and empty containers from it;
 • All paints and its solvents;
 • Radioactive materials;
 • Corrosion inhibitors;
 • Pipe cleaners;
 • Oxygen-rich substances;
 • Containers with aerosols;
 • Cylinders for scuba diving;
 • Tanks for propane;
 • CO2 tanks;
 • Arms and ammunition;
 • Gunpowder;
 • Dry ice;
 • A tool that runs on fuel;
 • Lighters and its filling;
 • Matches;
 • Rechargeable batteries, power supplies, batteries;
 • Alcohol-based agents, perfumes, nail polishes and hair;
 • Alcoholic beverages;
 • Absorbers, and other used spare parts or containing lubricating fluids and materials.
arrow copy
Зовсім скоро Особистий кабінет стане краще та крутіше! Зареєструйтесь зараз і почніть шоппінг в США :)